Romanların Vatandaşlık Haklarına Erişimi Atölyesi

Türkiye’de Roman vatandaşların çoğunluğu sosyal, kültürel ve ekonomik gerekçelerle yurttaşlık haklarından ve yeterince kamu kurum kuruluşlardan faydalanamamaktadır. Bu durum Roman topluluğunun kendi kimlikleri ile barışık olarak yaşamasına engel oluştururken, istihdam, eğitim, sağlık ve sosyal yaşam alanlarına da rahatlıkla ulaşmalarını diğer toplumsal kesimlere oranla engellemektedir.

Bu projede Roman topluluklarının örgütsel veya bireysel ifade süreçlerinin geliştirilerek toplumsal yaşama yurttaş bilinci ile katılımcılıklarının sağlanması hedeflemektedir. Yurttaş bilinci ve haklarının geliştirilmesi, Türkiye’de Roman kimliğine ilişkin popüler algılayışın dışında toplumsal duyarlılığın artırılması ve yanlış bilgilendirmelerin giderilmesinde öncü çalışma olması bakımından Romanların vatandaşlık haklarının güçlendirilmesi gerekmektedir. Romanların yoğun olarak yaşadıkları mahallelerden gelen ihtiyaçlar ve verilere göre vatandaşlık haklarına ulaşmada zorluk yaşamaktadırlar. Bu nedenle öncelikle Roman kültürünün doğru tanıtımı ile birlikte, özelikle Romanların eğitim, barınma, istihdam ve sağlık alanından yararlanma yollarını açmak için bu haklardan nasıl yararlanmaları gerektiğinin yollarını göstermek en önemli ihtiyaçtır. İstanbul’daki Roman mahallelerinin gerek demografik yapılarının gerekse sergiledikleri toplumsal sorunların, yapılacak sosyal çalışmalarla rehabilite edilmesi mahallelerin öncelikli ihtiyacı olarak ön plana çıkmaktadır.  Ancak bu mahallelerde yaşayanlar ile yerel yöneticiler arasında sorunların çözümüne ilişkin kalıcı bir diyalog geliştirilememiştir. Bu nedenle bu proje vasıtasıyla yerel halk ile yerel yöneticiler arasında yapılacak çalıştay bu diyalogun kurulması ve geliştirilmesinde önemli bir adım olacaktır.
Bu nedenlerle bu proje ile yerel düzeyde sivil katılımın güçlendirilmesi ve aynı zamanda kamu kurum kuruluşları ile ilişkileri güçlendirerek yerel sorunlara yerel çözümler üretmeyi ve Romanların vatandaşlık haklarının güçlendirilmesini amaçlamaktadır.
 
Romanların Vatandaşlık Haklarına Erişimi projesi 2011 yılında İstanbul’da Romanların yaşadığı beş mahallede yürütüldü. Bu mahalleler; Şişli (Kuştepe), Ataşehir (Küçükbakköy), Çatalca (Kaleiçi), Üsküdar (Selamsız) ve Zeytinburnu’dur.
 
Proje kapsamında Şişli (Kuştepe), Üsküdar (Selamsız) ,Ataşehir (Küçükbakkalköy), Çatalca (Kaleiçi), Zeytinburnu’ndaki mahalleler yerinde ziyaret edilerek dernek temsilcileri, mahalle temsilcileri, saha araştırmacıları, yerel ve kamu yöneticileri ile görüşmeler yapılmıştır. 5 mahallede Roman temsilcileri ile ayrı ayrı atölye formatında buluşmalar gerçekleştirilmiş ve bu buluşmalarda çocuklar ve kadınlara yönelik deneyim paylaşım atölyeleri yürütülmüştür. Çatalca Kaleiçi Mahallesi’nde çocuklara yönelik resim ve jonglör atölyeleri gerçekleştirilmiştir. Konteynerlerde yaşayan kadınlarla toplantılar yapılmış ve Çatalca Roman Derneği Kadın Kollarının oluşmasına katkı sunulmuştur. Çatalca Kaleiçi Mahallesi’nde 62 aile temsilcisinin katıldığı saha araştırması da yürütülmüş ve araştırma verileri Kaymakamlık ve hizmet müdürlükleri ile paylaşılmıştır.
 
Proje kapsamında ayrıca 23 Roman çocuğunun ücretsiz Yaz Okulu-Karate Kursuna başlanması sağlandı. Bunun için gönüllülerin ihtiyaçları karşılaması organize edildi. Eylül 2011 döneminde okuma-yazma kursunun açılması, okul çağında olup okulla ilişkisi kesilen 16 çocuk ve okul öncesi eğitimden yararlanma yaşında bulunan çocuklar için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı kurumlarla hazırlık çalışmaları yapıldı.
 
4 Temmuz’da 2011’de ise 70-100 kişinin katılımı ile Romanların Vatandaşlık Haklarına Erişimi Toplantısı organize edildi. Toplantı Çatalca’da gerçekleştirildi. Toplantıya Çatalca Kaymakamı Sayın Nevzat Taşdan,  Çatalca Kaymakamlığı Hizmet Müdürlükleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Spor Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Gönüllüler, Kaleiçi Mahallesi Sakinleri, Çatalcalılar, Proje Ekibi, Sıfır Ayrımcılık Derneği, Çatalca Romanlar Derneği temsilcileri katılmıştır.
Toplantıda Romanlar, vatandaşlık hakları, eğitim, barınma ve sağlık alanındaki sıkıntıları ile ilgili kamu kurum temsilcileri ile yüz yüze görüşme fırsatını yakaladılar ve birlikte çözüm ürettiler. Ayrıca toplantıya proje kapsamındaki dört mahalle temsilcisi de katılarak bu bilgilerden yararlandılar.
 
Toplantı da konuşmacı olan Çatalça Kaymakamı Neyzat Taşdan ve diğer kurum temsilcileri hem yaptıkları hizmetleri anlatma hem de katılımcılardan gelen soruları yanıtlama fırsatı sunuldu. Saat 16:00 ve 20:00 olmak üzere toplantı katılımcılarına ve genel katılıma açık “Buçuk” adlı belgesel film gösterimi yapılmıştır.
Proje Eylül 2011’de sona ermiştir.
SIFIR AYRIMCILIK DERNEĞİ © 2012
Yukarı Dön